| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/25/2014 Rady Gminy Bełchatów

z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bełchatów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 r. (M.P. z 2014 r. poz. 935), Rada Gminy Bełchatów uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu jednego kwintala żyta do wysokości 55,86 zł, w celu przyjęcia jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bełchatów w 2015 roku.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLIV/368/2013 Rady Gminy w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2013 roku
w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Bełchatów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5443 z dnia 10 grudnia 2013 roku).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia i ma zastosowanie do poboru podatku rolnego na rok 2015.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Bełchatów


Jacek Wąsik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »