| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 10 grudnia 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ksawerów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; poz. 645; poz.1318, z 2014 r. poz. 379; poz. 1072) oraz art. 211,art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938; poz. 1646, z 2014 r. poz. 379; poz. 911; poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych w budżecie Gminy Ksawerów na 2014 r. w wysokości 6.650,00 zł w następujący sposób:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - w wysokości 6.650,00 zł.

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych w budżecie Gminy Ksawerów na 2014 r. w wysokości 6.650,00 zł w następujący sposób:

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 -Ośrodki pomocy społecznej - w wysokości 6.650,00 zł.

zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Maria Wróbel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 10 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Rodzaj

Wyszczególnienie

Razem

Dochody majątkowe

Własne

Dochody bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst ustaw

Dochody bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień z jst

Dochody bieżące wykonywane na mocy porozumień z adm rządową

Dochody bieżące - UE

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

Dochody majątkowe - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Dochody majątkowe - środki inwestycyjne z udziałem środków unijnych

Dochody majątkowe - UE

852

Pomoc społeczna

6 650,00

0,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

6 650,00

0,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

6 650,00

0,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Własne

Własne

6 650,00

0,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

6 650,00

0,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2014
Rady Gminy Ksawerów
z dnia 10 grudnia 2014 r.

Wydatki budżetowe

PLAN WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Rodzaj

Wyszczególnienie

Razem

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Zakup i objęcie akcji i udziałów

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

852

Pomoc społeczna

6 650,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

6 650,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Własne

Własne

6 650,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem

6 650,00

6 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »