| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/97/2012 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 1399, zm.: poz. 21 i 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/97/2012 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany: § 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście zł) miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny;

2) w wysokości 6,00 zł (słownie sześć zł) miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »