| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Wielgomłyny

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/97/2012 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. 2013 r. poz. 1399, zm.: poz. 21 i 1593) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/97/2012 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany: § 2. otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście zł) miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny;

2) w wysokości 6,00 zł (słownie sześć zł) miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 01 lutego 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »