Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Komunikat nr 1 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 8 stycznia 2015r.

w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą ,,Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn.zm), Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje:

1. W dniu 22 grudnia 2014 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podjęła uchwałę
nr III/22/14 w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020"

2. Uchwała oraz dokument w formie załącznika zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego http://www.piotrkow.pl/gospodarka/program-strategie/strategie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl

3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia tj. od 22 grudnia 2014 r.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego


Krzysztof Chojniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe