| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr WO.5511.1.2015 Starosty Bełchatowskiego

z dnia 21 stycznia 2015r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Bełchatowskiego za 2014 rok

Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli została utworzona Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja w okresie sprawozdawczym działała w składzie:

1. Szczepan Chrzęst - przewodniczący Komisji

2. Grzegorz Kępa - radny delegowany przez Radę Powiatu

3. Krzysztof Kamieniak - radny delegowany przez Radę Powiatu

4. Halina Gust - członek powołany zarządzeniem Nr 5/2014 Starosty Bełchatowskiego z dnia 17 stycznia 2014 r.

5. Anna Pudlak - członek powołany zarządzeniem Nr 5/2014 Starosty Bełchatowskiego z dnia 17 stycznia 2014 r.

6. Aleksander Frączkowski - członek powołany zarządzeniem Nr 5/2014 Starosty Bełchatowskiego z dnia 17 stycznia 2014 r.

7. Sławomir Barasiński - Komenda Powiatowa Policji

8. Karol Mielczarek - Komenda Powiatowa Policji

9. Wojciech Jeleń - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

10. Danuta Grzybowska - Prokuratura Rejonowa.

W 2014 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pracowała w oparciu o przyjęty na pierwszym posiedzeniu plan pracy. Komisja w 2014 roku odbyła 3 posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 16 stycznia 2014 roku i dotyczyło:

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

- Omówienie sprawozdania Starosty Bełchatowskiego z działalności pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013.

- Zagrożenia w ruchu drogowym powodowane przez nietrzeźwych jego uczestników w 2013 roku na terenie powiatu bełchatowskiego.

- Przedstawienie (projekt) i zatwierdzenie planu pracy na rok 2014.

- Wolne wnioski.

Protokół z poprzedniego spotkania został jednogłośnie przyjęty. Następnie omówiono sprawozdanie Starosty Bełchatowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2013, które zostało jednogłośnie zaakceptowane. Komendant Powiatowy Policji scharakteryzował zagrożenia w ruchu drogowym na terenie powiatu bełchatowskiego, które były powodowane przez nietrzeźwych kierowców. W powiecie bełchatowskim mamy bardzo dużą liczbę samochodów. Mimo bardzo dużego natężenia ruchu drogowego, braku obwodnicy miasta oraz nakładania się ruchu tranzytowego rok 2013 był bezpieczniejszy na drogach powiatowych. Zanotowano mniej wypadków drogowych, co ważne jest mniej wypadków z zabitymi, oraz mniej osób rannych. Natomiast więcej było stłuczek. Odnosząc się do zagrożenia ze strony nietrzeźwych kierujących, to zauważalny jest wyraźny spadek w porównaniu do roku poprzedniego.

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Jan Wionczyk, który przedłożył projekt pracy komsji na rok 2014 i poinformował o nowym zarządzeniu Starosty powołującym do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - Pana Wojciecha Jelenia.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 28.08.2014 roku i dotyczyło:

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

- Problemy przemocy domowej i podejmowanie działań przez instytucje (PCPR, Policja).

- Przedstawienie informacji nt. bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu bełchatowskiego.

- Wolne wnioski.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych. Na terenie Powiatu Bełchatowskiego realizowane są zadania przez PCPR, mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W ramach tej działalności specjaliści w każdej gminie udzielają bezpłatnych porad. W pierwszym półroczu br. udzielono 878 porad specjalistycznych i 216 porad dotyczących przemocy. PCPR w I półroczu pracowało z 22 osobami - osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy domowej.

Od połowy września 2014 roku był realizowany program, w ramach którego sprawcy przemocy domowej będą brać udział w warsztatach, na których będą nabywać umiejętności radzenia sobie z przemocą. Pozyskano 10 tysięcy złotych dotacji na realizację programu, który zakłada działania edukacyjne w stosunku do rodziców dzieci uczących się w 50 % szkół ponadgimnazjalnych . Przewidywany odbiór to 1500 osób.

Następnie głos zabrał Pan Komendant - Sławomir Barasiński, który również odniósł się do tego samego punktu obrad. Stwierdził, że w porównaniu do pierwszych 7 miesięcy roku ubiegłego nastąpiło zmniejszenie interwencji domowych z 1456 do 1329. Niebieskich kart w roku 2014 założono 65, jest to o 5 więcej niż w roku poprzednim. Interwencje policyjne były głównie w mieście - 77%, na wsiach jest to 23%.

W dalszej części Komendant PSP w Bełchatowie przedstawił informacje dotyczące zabezpieczenia powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ogólnego. W skład jednostki można zaliczyć: 1 jednostkę ratowniczo-gaśniczą, 70 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: 16 jednostek OSP włączonych do KSRG, 33 jednostek typu "S", 21 jednostek typu "M", oraz przyzakładowe służby ratownicze. W maju 2014 r. do KSRG została włączona 1 jednostka, tj. OSP Grocholice.

PSP w Bełchatowie do końca sierpnia br. odnotowała 1041 zdarzeń, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, w którym to było ich 773. Przeprowadzono 4 szkolenia podstawowe dla strażaków ochotników. W sumie przeszkolono 215 osób. Zostało rozdysponowane prawie 400 tysięcy złotych przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 20 listopada 2014 roku i dotyczyło:

- Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

- Informacja dotycząca przygotowania PZD do akcji Zima 2014/2015.

- Przedstawienie projektu budżetu Powiatu Bełchatowskiego na rok 2015 w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

- Propozycje do planu pracy na 2015 rok.

- Sprawy organizacyjne.

Na początku spotkania przystąpiono do głosowania nad protokołem z poprzedniego spotkania, który został przyjęty jednogłośnie. Zgodnie z porządkiem posiedzenia Skarbnik Powiatu przedstawiła i omówiła projekt budżetu Powiatu Bełchatowskiego na 2015 rok w części dotyczącej porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zostały przyznane środki przez Wojewodę Łódzkiego na realizację zadań rządowych. I tak w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przyznano dotację celową w wysokości 5.535.250 złotych. Na Zarządzanie Kryzysowe (rozdział 75421) na rok 2015 zaplanowano 3.000 złotych i są to środki przeznaczone na zakup plandek i folii do zabezpieczenia dachów budynków w przypadku zaistnienia sytuacji mającej znamiona kryzysu. W dalszej części dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg - Pan Tomasz Kijanka, przedstawił raport na temat "Akcji Zima". Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie jest przygotowany do podjęcia "Akcji Zimowej" w sezonie zimowym 2014/2015. Wszystkie założenia w ramach przygotowań do zimowego utrzymania dróg zostały zrealizowane.

W okresie sprawozdawczym Komisja Bezpieczeństwa i Porządku poruszała na swych posiedzeniach istotne tematy z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wszystkie służby, inspekcje i straże pracowały z pełnym zaangażowaniem we współpracy z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami. Wynikało to z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym oraz z sytuacji codziennych. Dlatego też dalsza współpraca - inicjowana przez Komisję w tym zakresie - stanowić będzie podstawę do jej dalszej działalności.

Starosta Bełchatowski


Waldemar Wyczachowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »