| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy w Osjakowie

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 1399, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1593) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) - Rada Gminy w Osjakowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi (niesegregowanymi), o której mowa w § 1 w wysokości 15,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty o której mowa w ust.1 w wysokości 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca.

3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych od 1 do 5 osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 7,50 zł miesięcznie od każdej osoby. Dla każdej kolejnej osoby (tj. szóstej, siódmej itd.) zamieszkałej na terenie danej nieruchomości stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, wynosi 2,60 zł miesięcznie od osoby.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osjaków.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/224/2014 Rady Gminy w Osjakowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy w Osjakowie


Ryszard Drutowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »