| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/50/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/504/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Na podstawie art. 2 ust. 4 oraz art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiana: poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z § 9 pkt 1 i § 77 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 353, poz. 3542, zmiana: z 2012 r. poz. 1040, z 2013 r. poz. 4456) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Nr XXXVII/504/2013 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

w § 55 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

9. Na oryginałach uchwał Zarządu stawia się pieczęć urzędową okrągłą "Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego".".

2. Pozostałe zapisy § 1 uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego


Sławomir Sokołowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »