| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/50/15 Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 28 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/285/05 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieluń

Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379. 1072), art. 21 ust. 1, pkt. 2, ust. 3, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 - Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieluń do uchwały Nr XXVIII/285/05 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieluń (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 170, poz. 1736) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 7, 8, 10,12, otrzymują następujące brzmienie:

Wnioski o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych są opiniowane przez odpowiednią komisję ds. mieszkaniowych powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Wielunia.

8. Odpowiednia komisja ds. mieszkaniowych przeprowadza oględziny pomieszczeń i lokali zajmowanych przez osoby ubiegające się o najem lokalu, weryfikuje i opiniuje złożone wnioski o uzyskanie lokalu. W przypadku zameldowania pod innym adresem osób pozostających w związku małżeńskim komisja bada warunki lokalowe w miejscu zameldowania współmałżonków.

10. Odpowiednia komisja ds. mieszkaniowych na podstawie przeprowadzonych czynności określonych w ustępie 8 i 9 ustala roczny projekt list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych.

12. Ustalenie na dany rok ostatecznych list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i socjalnego następuje do 31 marca.";

2) w § 30 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku gdy rodzina zajmująca lokal niesamodzielnie nie spełnia warunków określonych w ustępie 1 do najmu zwolnionej części lokalu, Gmina Wieluń po uzyskaniu opinii odpowiedniej komisji
ds. mieszkaniowych może wskazać najemcy lokal zamienny.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu


Piotr Radowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »