| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 37/2015 Wojewody Łódzkiego

z dnia 17 lutego 2015r.

w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Nowosolna w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 395 i art. 396 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072) w związku z prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 27 stycznia 2015 r. sygn. akt I Ns 534/14 zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory ponowne do Rady Gminy Nowosolna w okręgu wyborczym nr 2, w którym wybiera się jednego radnego.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę, 10 maja 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w formie rozplakatowania na obszarze Gminy Nowosolna.

§ 5. Z dniem podania niniejszego zarządzenia do publicznej wiadomości, którym jest dzień ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, wygasa mandat radnego Grzegorza Grzelińskiego wybranego z listy nr 22 Komitet Wyborczy Wyborców Rozwój Zamiast Kosztownych Układów w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Rady Gminy Nowosolna przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2015
Wojewody Łódzkiego
z dnia 17 lutego 2015 r.

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PONOWNYCH DO RADY GMINY NOWOSOLNA
W DNIU 10 MAJA 2015 R. W OKRĘGU WYBORCZYM NR 2

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności

do 18 lutego 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego zarządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Nowosolna

do 1 marca 2015 r.*)

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Nowosolna, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach
i numerze oraz o liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Nowosolna

do 10 kwietnia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Nowosolna, informacji o obwodzie głosowania, jego granicach i numerze oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym do głosowania korespondencyjnego

do 19 kwietnia 2015 r.*)

- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy Nowosolna,
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do 20 kwietnia 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

do 1 maja 2015 r.*)

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

8 maja 2015 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

9 maja 2015 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

10 maja 2015 r.
godz. 700 -2100

- głosowanie

*) Uwaga: Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »