| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Koluszkach

z dnia 16 lutego 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 i poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072), oraz art. 6l ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku poz. 1399 i poz. 1593; z 2015 roku poz. 87) Rada Miejska w Koluszkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie z dołu przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w terminach:

1) za miesiące styczeń - luty do 10 marca danego roku,

2) za miesiące marzec - kwiecień do 10 maja danego roku,

3) za miesiące maj - czerwiec do 10 lipca danego roku,

4) za miesiące lipiec - sierpień do 10 września danego roku,

5) za miesiące wrzesień - październik do 10 listopada danego roku,

6) za miesiące listopad - grudzień do 10 stycznia następnego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

§ 2. 1. Opłatę uiszczać można w kasie Urzędu Miejskiego w Koluszkach lub przelewem na rachunek bankowy.

2. Numer rachunku bankowego zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVII/10/2013 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koluszek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 01.02.2015 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Koluszkach


Anna Szostak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »