| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/30/15 Rady Gminy Wola Krzysztoporska

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o?wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz.379, poz. 1072) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r., poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstających na danej nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/255/13 z dnia 25 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Maria Głowacka


Załącznik do Uchwały Nr VI/30/15
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
z dnia 12 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »