| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 152/15 Zarządu Województwa Łódzkiego

z dnia 17 lutego 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626)  Zarząd Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 40/14 Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Skierniewicach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 753), wprowadza zmiany polegające na:

1) zmianie nazwy Zakładu: z „Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach”
na „Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”;

2) zmianie nazwy Zakładu w tytule Statutu: z „Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach” na „Statut Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”;

3) zmianie § 1 Statutu, który uzyskuje nowe brzmienie:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).;

4) zmianie nazwy struktury organizacyjnej stanowiącej Załącznik Nr 1 do Statutu:
z „Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Skierniewicach” na „Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach”;

5) zmianie w strukturze Zespołu Poradni Specjalistycznych w Skierniewicach
adresu niżej wymienionych komórek organizacyjnych z ul. Rybickiego 1 na ul. Sobieskiego 4, tj.:

a) Poradni Gastroenterologicznej,

b) Gabinetu Diagnostyczno – Zabiegowego  Gastroenterologicznego.

2. Załącznik Nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza Dyrektorowi Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wicemarszałek


Artur Bagieński


Wicemarszałek


Dariusz Klimczak


Członek Zarządu


Paweł Bejda


Członek Zarządu


Joanna Skrzydlewska


Załącznik do Uchwały Nr 152/15
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 17 lutego 2015 r.

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, która stanowi Załącznik Nr 1 do Statutu

Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące przedsiębiorstwa wraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w ich skład:

I. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD LECZNICTWA SZPITALNEGO

1. Szpital w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Chirurgii Ogólnej i Urologicznej;

2) Oddział Chirurgii Onkologicznej;

3) Oddział Chorób Wewnętrznych I;

4) Oddział Chorób Wewnętrznych II;

5) Oddział Gastroenterologiczny;

6) Oddział Dziecięcy;

7) Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii;

8) Oddział Kardiologii;

9) Oddział Laryngologiczny;

10) Oddział Noworodków;

11) Oddział Obserwacyjno – Zakaźny;

12) Oddział Okulistyczny;

13) Oddział Ortopedyczno – Urazowy;

14) Oddział Położniczo – Ginekologiczny;

15) Oddział Nefrologii;

16) Stacja Dializ;

17) Apteka;

18) Blok Operacyjny;

19) Sterylizatornia;

20) Izba Przyjęć.

2. Ośrodek Ratownictwa Medycznego w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w skład którego wchodzi:

1) Szpitalny Oddział Ratunkowy.

II. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO

1. Zespół Poradni Specjalistycznych w Skierniewicach przy ul. Rybickiego 1,
w skład którego wchodzą:

1) Poradnia Dermatologiczna;

2) Poradnia Gastroenterologiczna- Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

3) Poradnia Laryngologiczna;

4) Poradnia Neurologiczna- Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

5) Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

6) Poradnia Onkologiczna;             

7) Poradnia Okulistyczna;

8) Poradnia Ortopedyczno – Urazowa- Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

9) Poradnia Kardiologiczna- Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

10) Poradnia Zdrowia Psychicznego- Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

11) Poradnia Nefrologiczna- Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

12) Poradnia Leczenia Uzależnień- Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

13) Poradnia Chorób Zakaźnych, Pasożytniczych i Hepatologicznych - Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

14) Poradnia Chirurgiczna- Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

15) Poradnia Urologiczna;             

16) Poradnia Endokrynologiczna;             

17) Poradnia Protetyki Stomatologicznej - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

18) Poradnia Położniczo - Ginekologiczna   - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

19) Poradnia Medycyny Pracy- Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

20) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Dermatologiczny;

21) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Laryngologiczny;

22) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Neurologiczny  - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

23) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Neurologiczny dla Dzieci i Młodzieży  - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

24) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Onkologiczny;

25) Gabinet Zabiegowy Chemioterapii;

26) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Okulistyczny;

27) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Ortopedyczno - Urazowy - Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

28) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Kardiologiczny - Skierniewice, ul. Sobieskiego  4;

29) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Chirurgiczny - Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

30) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Położniczo - Ginekologiczny - Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1;

31) Gabinet Zabiegowy Nefrologiczny- Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

32) Poradnia (gabinet) lekarza POZ- Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

33) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy - Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

34) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Gastroenterologiczny  - Skierniewice, ul. Sobieskiego 4;

35) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Urologiczny;

36) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Endokrynologiczny;

37) Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Chorób Zakaźnych, Pasożytniczych
i Hepatologicznych  - Skierniewice, ul. Sobieskiego  4.

2. Dział Diagnostyki Obrazowej w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Rentgenodiagnostyki;

2) Pracownia Ultrasonografii;

3) Pracownia Tomografii Komputerowej;

4) Pracownia Mammografii;

5) Pracownia Endoskopii;

6) Pracownia Bronchoskopii;

7) Pracownia Holtera i Prób Wysiłkowych;

8) Pracownia Echokardiografii;

9) Pracownia EEG.

3. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4,
w skład którego wchodzą:

1) Pracownia Analityki Ogólnej;

2) Pracownia Biochemiczna;

3) Pracownia Hematologii;

4) Pracownia Bakteriologiczna;

5) Pracownia Immunologiczna;

6) Pracownia Serologiczna;

7) Pracownia Anatomopatologiczna;

8) Pracownia Cytologiczno – Histopatologiczna;

9) Pracownia Biopsji Cienkoigłowej;

10) Punkt Pobrań Materiałów do Badań- Skierniewice, ul. Wita Stwosza 1.

4. Pracownia Protetyki Stomatologicznej w Skierniewicach przy ul. Wita Stwosza 1, w skład której wchodzi:

1) Pracownia Protetyki Stomatologicznej.

III. PRZEDSIĘBIORSTWO: ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ

1. Zakład Rehabilitacji w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 4, w skład którego wchodzą:

1) Oddział Rehabilitacyjny;

2) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej;

3) Poradnia Rehabilitacji Leczniczej;

4) Pracownia Fizjoterapii;

5) Pracownia Fizykoterapii;

6) Pracownia Kinezyterapii;

7) Pracownia Balneoterapii.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »