| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/V/2015 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6c ust.1 i art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Góra Św. Małgorzaty uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Góra Św. Małgorzaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 wysokości 10,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane nieselektywnie.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w §1 w wysokości 5,00 złotych miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady NR 191/XXX/2013 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Przemysław Grabarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »