| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23/V/2015 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o?określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.6k ust. 1 pkt 1 i ust.3 w związku z art. 6c ust. 1 i art. 6j ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz.1593, z 2015 r. poz. 87) Rada Gminy Góra Św. Małgorzaty uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny powstałymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy.

1) pojemniki o pojemności 120 l - 27,00 zł;

2) pojemniki o pojemności 240 l - 40,00 zł;

3) pojemniki o pojemności 1100 l - 110,00 zł;

4) pojemniki o pojemności 7000 l - 540,00 zł.

§ 2. Ustala się następujące stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny powstałymi na nieruchomościach na których nie zamieszkują mieszkańcy.

1) pojemniki o pojemności 120 l - 18,00 zł;

2) pojemniki o pojemności 240 l - 27,00 zł;

3) pojemniki o pojemności 1100 l - 72,00 zł;

4) pojemniki o pojemności 7000 l – 360,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty .

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 190/XXX/2013 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki o określonej pojemności.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Przemysław Grabarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »