| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 26/V/2015 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie dokonania zmiany w?uchwale nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z?dnia 22?kwietnia 2009?roku w?sprawie określenia inkasentów i?wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych

Na podstawie art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529; z 2013 r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644 ), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378, z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) Rada Gminy Góra Św. Małgorzaty uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 110/XXIII/2009 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości , podatku leśnego od osób fizycznych, dokonuje się następujących zmian:

1) w § 2 pkt. 1,w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 6, wyrazy: „Szewczyk Marzena, Nowy Gaj , 7%” zastępuje się wyrazami: „Oleska Jolanta, Nowy Gaj, 7 %”;

2) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 7, wyrazy: „Jaworowska Aurelia, Góra Św. Małgorzaty , 7%” zastępuje się wyrazami: „Jaworowska Elżbieta, Góra Św. Małgorzaty, 7 %”;

3) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 8, wyrazy: „Rosalski Roman, Karsznice , 8%” zastępuje się wyrazami: „Mysłowski Tomasz, Karsznice, 8 %”;

4) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 9, wyrazy: „Olejniczak Bogdan, Kosin , 8%” zastępuje się wyrazami: „Olejniczak Rafał, Kosin, 8 %”;

5) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 13, wyrazy: „Barylska Jadwiga, Orszewice , 7%” zastępuje się wyrazami: „Piotrowska Monika, Orszewice, 7 %”;

6) w § 2 pkt. 1, w tabeli, w liczbie porządkowej pod numerem 15, wyrazy: „Mucha Włodzimierz,Rogulice , 8%” zastępuje się wyrazami: „Olczak Radosław, Rogulice, 8 %”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Przemysław Grabarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »