| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Powiatu Łowickiego

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łowickiego nr XXIX/216/2012 z?dnia 31 października 2012 r. w?sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w?Łowiczu

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.t.j. z 2013r. poz. 595, poz.645; z 2014r.  poz. 379, poz.1072) oraz na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.t.j. z 2013r. poz. 217; z 2014r. poz. 24, poz. 423, poz. 619, poz. 1146, poz.1491, poz.1138, poz.1626) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Powiatu Łowickiego Nr XXIX/216/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013r., poz.4788), zmienioną uchwałą Nr XXXVII/252/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 marca 2013r., uchwałą Nr XLI/278/2013 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2013r. oraz uchwałą Nr LIV/345/2014 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 kwietnia 2014r. - w sposób następujący: w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu będącym Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012r.,wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale II, w § 5 dodaje się ust 4 w brzmieniu:

Zakład może uczestniczyć w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym we wdrażaniu nowych technologii medycznych oraz metod leczenia;

2) w Załączniku do Statutu pn. Struktura Organizacyjna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu, w § 4 w pkt. 1 skreśla się lit. d w brzmieniu:

Pracownia wassermanowska.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego


Krzysztof Górski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »