| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Radomsko

z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w?drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Radomsko uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Radomsko pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości w drodze inkasa.

§ 2. 1. Na inkasentów powołuje się sołtysów poszczególnych sołectw Gminy Radomsko:

1) sołectwo Bobry – sołtys Andrzej Gonera

2) sołectwo Dąbrówka – sołtys Halina Sierant

3) sołectwo Kietlin – sołtys Jadwiga Łęska

4) sołectwo Okrajszów – sołtys Maria Studniarek

5) sołectwo Płoszów – sołtys Kazimierz Dziegieć

6) sołectwo Strzałków – sołtys Zbigniew Hofman

7) sołectwo Szczepocice – sołtys Jadwiga Suchojad

8) sołectwo Dziepółć – sołtys Marian Porzeżyński.

2. Na inkasenta w sołectwie Grzebień powołuje się panią Marię Bracką.

§ 3. 1. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany na bieżąco wpłacać w formie zaliczek na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia się z zebranych kwot z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następnym dniu roboczym przypadającym po upływie terminu zapłaty.

§ 4. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 5. Zarządzenie poboru opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności przez właścicieli nieruchomości bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 6. 1. Za pobrane i wpłacone w terminie kwoty inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 9 % od pobranej kwoty.

2. Wynagrodzenie będzie wypłacone w terminie 15 dni od daty rozliczenia się z zainkasowanych kwot.

3. Inkasent nie jest uprawniony do samodzielnego potrącenia swojego wynagrodzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Radomsko z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Suwart

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »