| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Sieradz

z dnia 19 stycznia 2015r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieradz, udostępnionych dla przewoźników i?operatorów oraz ustalenia warunków i?zasad korzystania z?tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594; poz. 645; poz. 1318; z 2014r. poz. 379; poz. 1072) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 228, poz. 1368; z 2014r. poz. 423; poz. 915) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się udostępnione operatorom i przewoźnikom przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieradz.

2. Wykaz przystanków komunikacyjnych udostępnionych operatorom i przewoźnikom stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieradz udostępnionych operatorom i przewoźnikom.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchyla się Uchwały Rady Gminy Sieradz: Nr XXVI/162/2013 z dnia 25 lutego
2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Sieradz, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz Nr XLIII/251/2014 dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/162/2013.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Sieradzu


Artur Musiał


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/ 18/ 2015
Rady Gminy Sieradz
z dnia 19 stycznia 2015 r.

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH UDOSTĘPNIOWYCH PRZEWOŹNIKOM I OPERATOROM

Lp.

Nazwa (opis)

Miejscowość

1

Chojne I x 1

Chojne

2

Chojne II x1

Chojne

3

Dąbrówka Sieradzka x 2

Dąbrówka

4

Dzigorzew I x 2

Dzigorzew

5

Dzigorzew II x 2

Dzigorzew

6

Dzigorzew III x 2

Dzigorzew

7

Dzigorzew IV x 2

Dzigorzew

8

Grądy Nr 11 x 1

Grądy

9

Grądy Nr 21 x 1

Grądy

10

Jeziory I x 2

Jeziory

11

Jeziory II x 1

Jeziory

12

Kolasa II x 1

Kolasa

13

Kolonia Dąbrówka x 1

Dąbrówka

14

Mnichów x 1

Mnichów

15

Nowa Sucha x 1

Sucha

16

Okręglica Kolonia x 1

Okręglica

17

Sucha Szkoła x 1

Sucha

18

Sucha Nr 49 x 1

Sucha

19

Stoczki I x 1

Stoczki

20

Stoczki II x 1

Stoczki

21

Bogumiłów x 1

Bogumiłów

22

Kowale x 1

Kowale

23

Rzechta Pętla x 1

Rzechta

24

Gimnazjum x 1

Sieradz

25

Kłocko x 1

Kłocko


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/ 18/ 2015
Rady Gminy Sieradz
z dnia 19 stycznia 2015 r.

WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA Z PZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
UDOSTĘPNIONYCH OPERATOROM I PRZEWOŹNIKOM

§ 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób.

2. Z przystanków można korzystać wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

3. Dopuszcza się możliwość postoju przez przewoźników na przystankach, jeśli wynika taka konieczność z rozkładów jazdy.

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych odbywa się nieodpłatnie.

§ 2. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych w szczególności powinno:

1) odbywać się według uzgodnionego rozkładu pojazdy;

2) zapewnić innym użytkownikom korzystanie z nich na równych prawach;

3) umożliwić pasażerom bezpieczne wsiadanie i wysiadanie;

4) następować wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów.

§ 3. Na przystankach zabrania się:

1) postoju ponad czas niezbędny do obsługi pasażerów;

2) umieszczania bez zgody właściciela lub zarządzającego plakatów, ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

§ 4. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków zobowiązani są do:

1) zatrzymywania pojazdu w zatoce autobusowej, a w przypadku jej braku w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia i nie ograniczać przejazdu innym użytkownikom;

2) zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie, w sposób nieograniczający widoczności rozkładów innych przewoźników oraz utrzymanie go w należytym stanie estetycznym i technicznym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »