| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Rokiciny

z dnia 28 stycznia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów stosowanych w?drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w?Rokicinach prowadzonego przez Gminę Rokiciny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art.20 c ust.4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292;z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650; oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dodatkowe kryteria i określoną dla każdego kryterium liczbę punktów oraz określa się dokumenty niezbędne do   potwierdzenia  tych kryteriów, dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Gminnego Przedszkola im. Leśnych Skrzatów w Rokicinach stosowane w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami :

Lp

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
Spełnienie kryterium

1.

Dzieci 5 letnie zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego


50


-

2.
3.


4.
5.6.

Dzieci, których oboje rodzice(prawni opiekunowie) pracują lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu:
a) 5 godzin + 4 godziny

b) 5 godzin  + 3 godziny

c) 5 godzin + 2 godziny

d) 5 godzin  + 1 godzina

Dzieci, których  jeden z rodziców
( prawnych opiekunów) pracuje lub wykonuje rolniczą  lub pozarolniczą działalność gospodarczą i wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu:

a) 5 godzin + 4 godziny

b) 5 godzin  + 3 godziny

c) 5 godzin  + 2 godziny

d) 5 godzin  + 1 godzina


Dzieci, których oboje rodzice nie pracują a wymagają zapewnienia w przedszkolu pobytu powyżej 5 godzin


Dzieci, których jeden lub oboje  rodziców( prawnych opiekunów)  pracują  lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność  gospodarczą i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin


Dzieci, których oboje rodzice nie pracują i wymagają zapewnienia opieki w przedszkolu w wymiarze 5 godzin


45

40

35

3025

20

15

1053


1


Oświadczenie rodzica

Oświadczenie rodzica

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Kudlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Gawrońska-Juzefowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »