| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/26/15 Rady Gminy Lubochnia

z dnia 20 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w?sprawie zarządzenia poboru podatków w?drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i?określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1391, z 2014r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014r. poz. 849), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 465) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, 1101, 1342 i 1529, z 2013r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328, 1644) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/204/13 Rady Gminy Lubochnia z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 1549) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubochnia.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLI/261/13 z dnia 30 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 4472).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Skoneczny


Załącznik do Uchwały Nr VII/26/15
Rady Gminy Lubochnia
z dnia 20 lutego 2015 r.

Wykaz inkasentów i prowizji procentowej od pobranych i odprowadzonych w danym kwartale podatków

Lp.

Sołectwo

Imię i nazwisko

Stawka procentowa

1.

Brenica

Zofia Majchrowska

11%

2.

Dąbrowa

Jacek Lubicki

15%

3.

Dębniak

Magdalena Skuza

15%

4.

Emilianów

Tadeusz Majchrowski

15%

5.

Glinnik

Zbyszek Pichola

14%

6.

Henryków

Alina Rakowska

16%

7.

Jasień

Mirosław Socha

14%

8.

Kochanów

Mieczysław Grad

16%

9.

Lubochnia

Mirosław Reszka

13%

10.

Lubochnia Dworska

Jan Wójciak

15%

11.

Lubochnia Górki

Renata Sobiesiak

13%

12.

Lubochenek

Michał Piotrowski

18%

13.

Luboszewy

Agnieszka Sobieraj

11%

14.

Małecz

Barbara Milczarek

11%

15.

Marianka

Bożena Szczepańska

18%

16.

Nowy Glinnik

Tadeusz Klimek

16%

17.

Nowy Jasień

Teresa Zych

15%

18.

Nowy Olszowiec

Barbara Kagankiewicz

14%

19.

Olszowiec

Wincenty Madzio

16%

20.

Tarnowska Wola

Czesław Kwapisz

13%

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Skoneczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »