| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2015 Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego prowadzonego przez Gminę Żelechlinek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003r. Nr 137, poz. 1304, z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 45, poz. 917, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, poz.979, z 2013r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz.1317, poz. 1650, z 2014r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz.598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć punkt przedszkolny funkcjonujący w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminą Żelechlinek;

2) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego.

§ 2. Uchwała określa kryteria rekrutacji dzieci do przedszkola prowadzonego przez gminę Żelechlinek.

§ 3. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów dla potrzeb rekrutacji dzieci do przedszkola:

1) dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie dziennym lub dziecko rodzica samotnie wychowującego, który pracuje/studiuje w systemie dziennym, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 1 pkt;

2) dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczać do placówki oświatowej, do której  składany jest wniosek– 1 pkt;

3) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż 5 godzin – 1 pkt;

§ 4. Określa się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, o których mowa w:

1) § 3 pkt 1 – oświadczenie rodzica o aktualnym zatrudnieniu lub zaświadczenie z uczelni, wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej ;

2) § 3 pkt 2 – oświadczenie rodzica;

3) § 3 pkt 3 – deklaracja rodzica we wniosku.

§ 5. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z moc ą obowiązującą od 1 marca 2015r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żelechlinku oraz na stronie internetowej urzędu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »