| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie nr 3/2015 Wojewody Łódzkiego

z dnia 25 lutego 2015r.

o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 17 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378), prostuje się następujący błąd:

w uchwale nr VI/48/15 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Pabianice w roku 2015 na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu miasta Pabianice (Dz.Urz.Woj. Łódz. poz. 309), po załączniku do uchwały zatytułowanym „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Pabianice w roku 2015 na realizację zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu miasta Pabianice” – powinien być zamieszczony załącznik do Regulaminu w brzmieniu załącznika do niniejszego obwieszczenia.

Wojewoda Łódzki


Jolanta Chełmińska


Załącznik
do Obwieszczenia Nr 3/2015
Wojewody Łódzkiego
z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Regulaminu udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu miasta Pabianic na realizację zadania
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
pochodzących z terenu miasta Pabianice

...................................

(miejscowość i data)

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA USUNIĘCIA
I UNIESZKODLIWIENIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z:

1. Adres nieruchomości, na której znajdują się wyroby:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Dane wnioskodawcy:

a) imię i nazwisko/nazwa:

................................................................................................................................................................

b) adres zameldowania:

................................................................................................................................................................

c) adres do korespondencji:

................................................................................................................................................................

d) nr telefonu:

................................................................................................................................................................

3. Ilość wyrobów zawierających azbest, które zostaną unieszkodliwione:

a) rodzaj i ilość, budynków z których będzie usuwany azbest (np. budynek mieszkalny, budynek gospodarczy):

...............................................................................................................................................................

b) rodzaj wyrobów zawierających azbest (np. płyty azbestowo-cementowe faliste, płyty azbestowo-cementowe płaskie):

................................................................................................................................................................

c) ilość w m2 :

................................................................................................................................................................

4. Informacja o zadaniu

1. Charakterystyka zadania (podać wyczerpujący opis planowanego przedsięwzięcia):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

2. Planowany termin realizacji zadania:

..............................................................................................................................................................

3. Inne:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Wniosek uzupełniam o:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, umowa użyczenia, umowa dzierżawy, użytkowanie wieczyste, najem).

2. Kserokopię zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pabianicach prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kopia pozwolenia na budowę lub rozbiórkę (oryginał do wglądu).

3. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

4. Informację o wyrobach zawierających (o ile nie była składana wcześniej).

5. Kserokopię zaświadczenia o uprawnieniach przedsiębiorcy do przeprowadzania demontażu wyrobów azbestowych.*)

6. Kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr. 71, poz. 649, ze zm.), zawierające dodatkowo informację o łącznej powierzchni lub masie (gramaturze) płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych.*)

____________________

*) Załączyć w przypadku ubiegania się o dotację na odbiór i utylizację odpadów azbestowych bez demontażu.

……...................................................

(podpis Wnioskodawcy  lub osoby
upoważnionej przez Wnioskodawcę)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »