| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Rzeczyca

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 6j ust.1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87), Rada Gminy Rzeczyca uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, różnicując je w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, które wynoszą odpowiednio:

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

1

9,00

2

7,25

3

6,33

4

5,75

5

5,00

6

4,50

7

4,00

8

3,62

9

3,33

10 i więcej

3,10

2. Ustala się wyższe stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, różnicując je w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, które wynoszą odpowiednio :

Liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (osoby)

Stawka opłaty od 1 mieszkańca (zł)

1

15,00

2

11,60

3

10,13

4

9,20

5

8,00

6

7,20

7

6,40

8

5,79

9

5,33

10 i więcej

4,96

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczyca.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Rzeczyca Nr XXIX/227/2013 z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki tej opłaty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Kosiacki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »