| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/30/15 Rady Miasta Zduńska Wola

z dnia 23 stycznia 2015r.

zmieniająca uchwałę w?sprawie Statutu Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXX/376/12 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r., poz. 717) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Muzeum jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 3, posiadającą osobowość prawną.

2. Muzeum może tworzyć filie.;

2) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Muzeum gromadzi zbiory w zakresie archeologii, historii, etnografii, sztuki od okresu neolitu do końca XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów XIX i XX - wiecznych.

2. Zbiory gromadzone są w działach: etnografii, kultury miasta, historii miasta i techniki.;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

1. Strukturę organizacyjną Muzeum określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, wprowadzonym w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Muzeum posiada filię - „Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych”, która prowadzi działalność w Zduńskiej Woli przy ul. Kolejowej 6.

3. Tworzenie innych filii Muzeum wymaga zgody Rady Miasta Zduńska Wola.;

4) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum składająca się z 11 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Miasta Zduńska Wola..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ul. 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Miasta Zduńska Wola


Witold Gwiazda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »