| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/V/2015 Rady Gminy Kluki

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie ustalenia poboru podatków w?drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i?określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz.1072)             oraz art.6b ustawy z dnia15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz. 1381, z 2014r. poz.40), oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. 2013r. poz.465 ) oraz art. 6, ust.12 i art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz.849) w związku z art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( tj.: Dz. U. z 2012r. poz.749,    poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013r. poz. 35, poz. 1027, poz.1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, z 2014r. poz.183, poz.567,  poz. 915,poz. 1171, poz. 1215, poz.1328, poz. 1644)  – Rada Gminy Kluki uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez wyznaczonych inkasentów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy w Klukach

§ 3. Inkasenci podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości zobowiązani są rozliczać się z zainkasowanej wpłaty w terminie ustawowym i przekazywać ją na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy w Klukach.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso pobranych podatków według wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym inkasent odprowadzi pobrane podatki na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Klukach.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 196/XLIV/2014 Rady Gminy Kluki z dnia 23stycznia 2014roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kluki.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY KLUKI


Łukasz Trzciński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/V/2015
Rady Gminy Kluki
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1

Lp.

Nazwa sołectwa

Imię i nazwisko inkasenta

1.

Cisza

Grażyna Krawczyk

2.

Imielnia

Bogdan Ciesak

3.

Kaszewice

Piotr Matyśniak

4.

Kluki

Jacek Sionkowski

5.

Kuźnica Kaszewska

Dorota Weder

6.

Nowy Janów

Magdalena Kusak

7.

Osina

Jadwiga Matyśkiewicz

8.

Parzno

Dorota Rogut

9.

Podwódka

Andrzej Stramski

10.

Roździn

Ireneusz Papuga

11.

Strzyżewice

Teresa Łabędzka

12.

Ścichawa

Jolanta Lang

13.

Trząs

Małgorzata Pabich

14.

Wierzchy Kluckie

Ewelina Sosnowska

15.

Zarzecze

Waldemar Naturalny

16.

Żar

Edmund Siewiera

17.

Żelichów

Renata Stolarczyk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 30/V/2015
Rady Gminy Kluki
z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 2

Lp.

Sołectwo

Wynagrodzenie prowizyjne w % od zainkasowanych kwot

1.

Cisza

11,2

2.

Imielnia

14,5

3.

Kaszewice

9,2

4.

Kluki

9,0

5.

Kuźnica Kaszewska

14,3

6.

Nowy Janów

10,5

7.

Osina

11,5

8.

Parzno

9,1

9.

Podwódka

11,0

10.

Roździn

9,5

11.

Strzyżewice

9,2

12.

Ścichawa

11,2

13.

Trząs

13,2

14.

Wierzchy Kluckie

12,1

15.

Zarzecze

10,9

16.

Żar

10,3

17.

Żelichów

10,7

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »