| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Oporów

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie określenia inkasentów i?wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz.594, 645 i 1318; z 2014r., poz.379 i 1072/ oraz art.61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/ tj. Dz. U. z 2013, poz. 1399 i 1593; z 2015r. , poz. 87 i 122 / Rada Gminy Oporów uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się, że inkasentami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Oporów będą sołtysi sołectw wyszczególnieni w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 5 % od zainkasowanych opłat.

§ 3. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić w ciągu 5 dni roboczych na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy Oporów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXVII /163/ 2014 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Marcin Kraśkiewicz


Załącznik do Uchwały Nr IV/17/2015
Rady Gminy Oporów
z dnia 23 lutego 2015 r.

Numer

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię inkasenta/sołtysa

1.

Golędzkie

Sieczkowski Ryszard

2.

Janów

Zasłonka Ewa

3.

Jastrzębia

Matusiak - Wiwała Agnieszka

4.

Jaworzyna

Pruszkowska Ewa

5.

Jurków Pierwszy

Workowska Anita

6.

Jurków Drugi

Gajewski Jan

7.

Kamienna

Popławska Iwona

8.

Kolonia - Oporów

Markus Elżbieta

9.

Kurów - Parcel

Bisiorek Marianna

10.

Kurów - Wieś

Pawlak Wiesław

11.

Mnich - Ośrodek

Stasiak Zenon

12.

Mnich - Południe

Wiśniewski Daniel

13.

Oporów

Trusińska Mierosława

14.

Pobórz

Izydorski Stanisław

15.

Podgajew

Kiełbasa Włodzimierz

16.

Samogoszcz

Kawczyńska Magdalena

17.

Skarżyn

Kamiński Wiesław

18.

Skórzewa

Stasiak Marcin

19.

Stanisławów

Wasiak Tadeusz

20.

Świechów

Wojciechowski Paweł

21.

Szczyt

Mijas Teodor

22.

Wola Owsiana

Szczepaniak Andrzej

23.

Wola Prosperowa

Wilanowska Anna

24.

Wólka - Lizigódź

Kuciapski Ireneusz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »