| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Sadkowice

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zmianami w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318; w Dz. U. z 2014r. poz.379 i poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2 i 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. w Dz. U. z 2013 r. poz.1399 ze zmianami w Dz. U. z 2015r. poz. 87 i poz. 122) Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:

1) 20,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego liczacego 1 osobę;

2) 28,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego liczącego 2 i więcej osób.

2. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości:

1) 40,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę;

2) 56,00 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego liczacego 2 i więcej osób.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/186/2013 Rady Gminy Sadkowice z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (Dz. Urz .Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 5522).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 marca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Sadkowice


Tadeusz Pietrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »