| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Kutno; Wójta Gminy Krzyżanów

z dnia 24 lutego 2015r.

do porozumienia zawartego w?dniu 28?grudnia 2009?r

§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 28 grudnia 2009 r. pomiędzy Gminą a Miastem w sprawie współdziałania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego §7 otrzymuje brzmienie:

1. W roku 2015 Gmina przekaże Miastu kwotę 437.051,57 zł (słownie: czterysta trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych 57/100) przeznaczoną w budżecie Gminy na zaspokojenie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w tym kwotę 207.437,00 zł (słownie: dwieście siedem tysiecy czterysta trzydzieści siedem złotych 00/100) na realizację zadania transportu dzieci do szkół.

2. Kwota wymieniona w ust.1 przekazana zostanie w ratach na rachunek Urzędu Miasta Kutno nr konta bankowego: 11 2030 0045 1110 0000 0296 8010 w Banku BGŻ SA Oddział Operacyjny w Kutnie, ul. Podrzeczna 18, 99-300 Kutno, według poniższych zasad:

1) kwota 229.614,57 zł w ratach:

a) kwota 35.286,00 zł stanowiąca równowartość 2 rat za styczeń i luty br. w wysokości 17.643,00 zł każda, przekazana została zgodnie z aneksem nr 13 z dnia
12 stycznia 2015 r.,

b) kwota 174.897,00 zł przekazana zostanie w 9 równych ratach po 19.433,00 zł każda, począwszy od marca do listopada br. w terminach do dnia 10 każdego miesiąca,

c) kwota 19.431,57 zł jako rata za miesiąc grudzień br. przekazana zostanie w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r.

2) kwota 207.437,00 zł w ratach:

a) kwota 41.487,40 zł stanowiąca równowartość 2 rat za styczeń i luty br. w wysokości 20.743,70 zł każda, przekazana została zgodnie z aneksem nr 13 z dnia
12 stycznia 2015 r.,

b) kwota 165.949,60 zł przekazana zostanie w 8 równych ratach po 20.743,70 zł każda, począwszy od marca do czerwca, a następnie od września do grudnia br. w terminach do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 2. 1. Niniejszy aneks obowiązuje od dnia 16 lutego 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

2. Stroną kierująca aneks do ogłoszenia jest Gmina.

§ 3. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy egzemplarze dla Gminy i dwa egzemplarze dla Miasta. 

Wójt Gminy Krzyżanów


Tomasz Jakubowski

Prezydent Miasta Kutno


Zbigniew Burzyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »