| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/2015 Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, rolnego i?leśnego od osób fizycznych w?drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym ( t.j.  Dz.U. z 2013 r . poz. 594 ,  poz. 645, poz.1318 z 2014 r. poz 379,poz.1072 ),  art.6 b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym  ( Dz..U. z 2013 roku poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 )  , art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych    ( Dz. U. z 2014 roku poz. 849 ) , art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym   ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ) , art.9, art.28 § 4, a rt 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa  ( Dz. U. z 2012 r. poz .749, poz.848, poz.1101, poz.1342, poz. 1529 z 2013 r. poz.1027, poz.1036, poz.1145, poz. 1289 z 2014 r. poz.183, poz. 567, poz.915, poz.1171,poz. 1215, poz.1328 , poz.1644 )  Rada Gminy Gorzkowice uchwala co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Gorzkowice pobór podatku od nieruchomości , podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.             

§ 2. Listę inkasentów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie za inkaso podatków,o których mowa w § 1 w wysokości 9% dla sołectwa Gorzkowice, dla pozostałych sołectw 10 % od zainkasowanych kwot z tym, że dolna granica wynagrodzenia wynosi 200,00 zł od każdej raty podatku zebranego przez inkasenta od nieokreślonej liczby osób w danym sołectwie , w terminach do dnia :15 marca, 15 maja , 15 września, i 15 listopada.

§ 4. 1. Zainkasowaną gotówkę inkasent zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Gminy Gorzkowice niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni po terminie płatności .

2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w kasie Urzędu Gminy po uprzednim rozliczeniu się inkasenta z każdej kwoty podatku w terminie 15 dni od dokonania wpłaty zainkasowanych podatków.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzkowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr IV/17/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jan Woźniak


Załącznik do Uchwały Nr V/33/2015
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 26 lutego 2015 r.

Lista inkasentów:  Wyznacza się inkasentów podatków wymienionych w § 2 uchwały:

W Sołectwie Bujnice – sołtysa Ryszardę Broś

W Sołectwie Bujniczki – sołtysa Bożenę Burzyńską

W Sołectwie Cieszanowice – sołtysa  Agatę Wachurę

W Sołectwie Daniszewice – sołtysa Roberta Wachurę

W  Sołectwie Gorzkowice – sołtysa Zbigniewa Nowaka

W Sołectwie Gorzkowiczki – sołtysa Urszulę Pabich

W Sołectwie Grabostów – sołtysa Katarzynę Nowak

W Sołectwie Gościnna – sołtysa Iwonę Malec

W Sołectwie Kotków – sołtysa Renatę Majdziak

W Sołectwie Krzemieniewice  - sołtysa Dorotę Sala

W Sołectwie Kol. Krzemieniewice  - sołtysa Jerzego Adamusa

W Sołectwie Krosno – sołtysa Krzysztofa Trajdosa

W Sołectwie Marianek – sołtysa Mariana Wściubiaka

W Sołectwie Plucice  - sołtysa Dariusza Pająka

W Sołectwie Sobaków – sołtysa Monikę Magierę

W Sołectwie Sobakówek – sołtysa Grzegorza Niemczyka

W Sołectwie Szczukocice – sołtysa Alicję Więcek

W Sołectwie Szczepanowice – sołtysa Zygmunta Karlińskiego

W Sołectwie Wilkoszewice – sołtysa Piotra Kałużnego

W Sołectwie Wola Kotkowska – sołtysa Mirosława Włodarczyka

W Sołectwie Żuchowice – sołtysa Jana Grzejszczaka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »