| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/37/15 Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie dokonania zmian w?budżecie gminy na 2015?rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 217, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) i art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664)Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr III/9/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok zmienia się § 18 pkt. 1, który otrzymuje nowe brzmienie: „§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.550.000,00 zł;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński


Uzasadnienie

W związku z planowanym zaciągnięciem kolejnej pożyczki krótkoterminowej na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu zwiększa się upoważnienie dla Wójta w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Olesiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »