| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/28/15 Rady Gminy Ozorków

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c”, „d” i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Gminy Ozorków uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/24/14 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2015 rok, załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szcześniak


Załącznik

do Uchwały Nr VII/28/15

Rady Gminy Ozorków

z dnia 30 stycznia 2015 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) ORAZ WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 2015 ROK

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VI/24/14

Rady Gminy Ozorków

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dz.

Rozdz.

Treść

Kwota

010

Rolnictwo i łowiectwo

720 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

720 000,00

-

rozbudowa hydroforni w Sokolnikach Lesie

600 000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Boczkach

10 000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Lesie (jednoroczna)

25 000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach Parceli

15 000,00

-

rozbudowa sieci wodociągowej w Sokolnikach

40 000,00

-

modernizacja hydroforni na terenie Gminy (jednoroczna)

30 000,00

600

Transport i łączność

495 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

115 000,00

-

urządzenie Skateparku w Sokolnikach Lesie

15 000,00

-

utwardzenie terenu na działce nr 353 w Czerchowie (jednoroczna)

20 000,00

-

utwardzenie terenu na działce nr 324 w Solcy Wielkiej

80 000,00

60017

Drogi wewnętrzne

380 000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie - działka nr ewid. 135 i 140 (jednoroczna)

70 000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Borszynie (jednoroczna)

80 000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Modlnej (jednoroczna)

130 000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Muchówce (jednoroczna)

50 000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie

30 000,00

-

przebudowa drogi dojazdowej w Solcy Wielkiej (jednoroczna)

20 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

133 000,00

70095

Pozostała działalność

133 000,00

-

modernizacja pomieszczenia budynku komunalnego w Tkaczewie (jednoroczna)

8 000,00

-

modernizacja budynku komunalnego w Tymienicy (jednoroczna)

40 000,00

-

modernizacja budynku komunalnego w Sokolnikach Parceli (jednoroczna)

40 000,00

-

modernizacja budynku komunalnego w Skotnikach 23 (jednoroczna)

30 000,00

-

modernizacja budynku komunalnego w Solcy Wielkiej - Pełczyska 13 (jednoroczna)

15 000,00

750

Administracja publiczna

179 000,00

75011

Urzędy wojewódzkie

4 000,00

zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności (jednoroczna)

4 000,00

75022

Rady gmin

20 000,00

-

zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna)

20 000,00

75023

Urzędy gmin

125 000,00

-

zakup sprzętu komputerowego (jednoroczna)

25 000,00

-

zakup samochodu służbowego  (jednoroczna)

100 000,00

75095

Pozostała działalność

30 000,00

-

Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (strategia, dokumentacja)

30 000,00

801

Oświata i wychowanie

15 000,00

80101

Szkoły podstawowe

15 000,00

-

rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Solcy Wielkiej

15 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

593 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

425 000,00

-

modernizacja zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w Leśmierzu

25 000,00

-

budowa przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w Leśmierzu (jednoroczna)

40 000,00

-

budowa przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków w Leśmierzu (jednoroczna)

40 000,00

-

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy

260 000,00

-

nabycie prawa własności budowli i urządzeń oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie i miejscowości Leśmierz gm. Ozorków wraz z prawem własności naniesień znajdujących się na tych gruntach, stanowiących oczyszczalnię ścieków wraz z infrastrukturą techniczną

60 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

133 000,00

-

budowa oświetlenia ulicznego w Katarzynowie (jednoroczna)

60 000,00

-

budowa oświetlenia ulicznego w Konarach

55 000,00

-

modernizacja oświetlenia ulicznego w Sokolnikach (jednoroczna)

18 000,00

90095

Pozostała działalność

35 000,00

-

opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej (jednoroczna)

35 000,00

926

Kultura fizyczna i sport

10 000,00

92695

Pozostała działalność

10 000,00

-

renowacja boisk sportowych na terenie Gminy Ozorków (jednoroczna)

10 000,00

Ogółem

2 145 000,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »