| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/22/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 29 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLII/370/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Bełchatowa

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i 1072) w związku z art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627, poz. 628 i poz. 842, z 2014r. poz. 805, poz. 850, poz. 1002 i poz. 1101) oraz na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 i poz. 405, z 2013r. poz. 1563, z 2014r. poz. 1188) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55, z 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999r. Nr 96, poz. 1107, z 2003r. Nr 229, poz. 2274, z 2010r. Nr 81, poz. 529 oraz z 2011r. Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/370/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do Miasta Bełchatowa wprowadza się następującą zmianę: w § 5 dopisuje się następujące obiekty:

28) plac zabaw na os. Dolnośląskim przy bloku nr 208 na działce nr 482/10 obr. 12;

29) plac zabaw na os. Okrzei pomiędzy blokami 3 i 4 na działce nr 614/185 obr. 10;

30) plac zabaw na os. Olsztyńskim u zbiegu ulic Mazowieckiej, Łęczyckiej i Mazurskiej na działce nr 304/8 obręb 11.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Bełchatowie i opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Bełchatowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie


Dariusz Kubiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »