| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/2015 Rady Gminy Krzyżanów

z dnia 24 lutego 2015r.

w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465) Rada Gminy Krzyżanów uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Ustala się, że inkasentami podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych na terenie Gminy Krzyżanów będą sołtysi poszczególnych sołectw, wymienieni w załączniku do uchwały.

§ 3. 1. Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 12 % od zainkasowanych kwot.

2. W przypadku zainkasowania co najmniej 50% podatku przypadającego na ratę wynagrodzenie nie może być niższe niż 350,00 zł (brutto).

§ 4. Traci moc uchwała nr XXVII/221/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego na terenie Gminy Krzyżanów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 3396).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanów.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj


Załącznik do uchwały nr III/21/2015
Rady Gminy Krzyżanów
z dnia 24 lutego 2015 r.

Numer

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię sołtysa

1

Goliszew

Dębowska Renata

2

Julianów

Lewicki Andrzej

3

Kaszewy Dworne

Jaworski Janusz

4

Kaszewy-Kolonia

Miniszewski Daniel

5

Kaszewy Tarnowskie

Włodarczyk Elżbieta

6

Krzyżanów

Dudkowska Dorota

7

Krzyżanówek

Konarzewski Stanisław

8

Kuchary

Siuda Ryszard

9

Ktery

Kotarski Marek

10

Nowe Ktery

Cholewa Włodzimierz

11

Łęki

Antosik Jerzy

12

Malewo

Wożniak Marek

13

Marcinów

Kasztelan Mariusz

14

Micin

Królak Dariusz

15

Młogoszyn

Popławski Kazimierz

16

Pawłowice

Liwiński Tadeusz

17

Rustów

Sobolewski Jarosław

18

Różanowice

Wardzyński Edmund

19

Rybie

Jabłoński Roman

20

Siemienice

Gierańczyk Henryka

21

Siemieniczki

Karpiak Adam

22

Sokół

Wojtczak Bogusław

23

Stefanów

Izydorczyk Mirosław

24

Wały

Szary Paweł

25

Wierzyki

Stawowska Agata

26

Władysławów

Grzegorzewska Honorata

27

Wojciechowice

Popławska Bożena

28

Wyręby Siemienickie

Sęczkowski Jarosław

29

Złotniki

Gałązka Barbara

30

Żakowice

Jasiński Marian

31

Psurze

Wicińska Henryka

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Czekaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »