| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Ozorkowie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 2-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) Rada Miejska w Ozorkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Metoda ustalenia opłaty, określona w ust. 1, polega na zastosowaniu iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Ozorków dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 10 miesięcznie na jednego mieszkańca.

2. W przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyższa i wynosi 20 miesięcznie na jednego mieszkańca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ozorkowa.

§ 4. Traci moc uchwała nr L/416/14 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 511).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ozorkowie


Roman Kłopocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »