| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Brąszewice

z dnia 12 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brąszewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 20c ust.4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) Rada Gminy Brąszewice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brąszewice.

§ 2. Przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im liczby punktów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych:

1) dziecko pięcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym mieszkające w obwodzie Szkoły Podstawowej w ………………….. (obwód szkoły w rozumieniu uchwały Nr XI/38/2011 Rady Gminy Brąszewice z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Brąszewice) - 32 pkt;

2) dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących działalność gospodarczą/ gospodarstwo rolne, studiujących w systemie dziennym - 16 pkt;

3) dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata - 8 pkt;

4) dziecko zgłoszone na pobyt 7 godz. i więcej - 4 pkt;

5) dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki - 2 pkt;

6) rodzeństwo dziecka uczęszczającego do placówki w której składany jest wniosek - 1 pkt.

§ 3. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dodatkowych stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

1) § 2 pkt 1 - oświadczenie rodzica;

2) § 2 pkt 2 - zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie rodzica, że prowadzi działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne, uczy się w trybie dziennym;

3) § 2 pkt 3 - informacja zawarta we wniosku;

4) § 2 pkt 4 - deklaracja rodzica we wniosku;

5) § 2 pkt 5 - oświadczenie rodzica;

6) § 2 pkt 6 - oświadczenie rodzica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brąszewicach, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Sowizdrzał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »