| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Burzenin

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Burzenin

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 139 poz. 139, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Burzenin, ich wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie zgodnie z poniższą tabelą:

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Rodzice zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

4

Oświadczenia o zatrudnieniu obojga rodziców w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudnienie rodzica samotnie wychowującego kandydata

Wyjątkowo trudna sytuacja rodzinna kandydata i objęcie pomocą społeczną

3

Oświadczenie zawierające opis trudnej sytuacji rodzinnej kandydata oraz potwierdzające korzystanie z pomocy socjalnej

Rodzeństwo kandydata w placówce

2

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej placówki

§ 2. Do przedszkola zostaną przyjęci kandydaci, którzy uzyskają jak największą liczbę punktów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Burzenin.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Burzenin i zamieszczenie na stronach internetowych Gminy Burzenin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Małgorzata Płóciennik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »