| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2015 Rady Gminy Masłowice

z dnia 6 lutego 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Masłowice jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 20 c ust. 4 - 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r., poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz.7) Rada Gminy Masłowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Masłowice jest organem prowadzącym:

1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub pobierają naukę w trybie dziennym - 100 pkt,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola - 80 pkt,

3) kandydat wychowywany jest przez rodzica samotnie pracującego, prowadzącego działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym - 40 pkt,

4) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późniejszymi zmianami) - 20 pkt.

§ 2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w § 1 są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców kandydata, że pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym;

2) oświadczenie samotnie wychowującego kandydata rodzica, że pracuje, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym;

3) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola;

4) oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Ziółkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »