| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/15 Rady Gminy w Dobryszycach

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LIII/336/14 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379) oraz art.6n ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399, poz.1593; z 2015 r. poz.87, poz.122 ) Rada Gminy w Dobryszycach uchwala, co następuje :

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LIII/336/14 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dobryszyce w części E.OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI zmienia się omyłkowo wpisaną "poz.37" na prawidłowo brzmiącą "poz.33" oraz omyłkowo wpisaną "poz.38" na prawidłowo brzmiącą "poz.34". W POUCZENIU w wierszu pierwszym zmienia się omyłkowo wpisaną "poz.39" na prawidłowo brzmiącą "poz. 35".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobryszyce .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach


Janusz Kwiecień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »