| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Pęczniew

z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew

Na podstawie 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r poz.594, 645 i poz.1318, z 2014r. poz. 379 i poz.1072) oraz art.20c ust.4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( t. j : Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z 2003r Nr 137, poz.1304, z 2004r Nr 69 , poz.624, Nr 109, poz.1161 , Nr 273, poz.2703 ,Nr 281, poz.2781, z 2005r Nr 17 , poz.141, Nr 94 poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091 , nr 167 , poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006r Nr 144, poz.1043 ,Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz.1658 ,z 2007r. Nr 42 ,poz.273 , Nr 80 ,poz.542 ,Nr 115 ,poz.791, Nr 120, poz.818 ,Nr 180 ,poz.1280, nr 181, poz.1292, z 2008r nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216 poz.1370 ,Nr 235 ,poz.1618, z 2009 Nr 6 ,poz.33 ,Nr 31, poz.206 , Nr 56 ,poz.458, Nr 45, poz.917, Nr 157, poz.1241, Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44, poz.250, Nr 54 , poz.320, Nr 148, poz.991, nr 127 ,poz.857 z 2011r. Nr 106, poz.622, Nr 112, poz.654 ,Nr 139, poz.814, Nr 149 poz.887, nr 205, poz.1206 ,z 2012r poz.941, poz.979, z 2013r poz.87, poz.827,poz.1265, poz.1317, poz.1650, z 2014r. poz.7 ,poz.290, poz.538 ,poz.598 ,poz.642, poz.811, poz.1146)

Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew.

2. Wykaz kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisaną każdemu z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej urzędu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Pęczniew


Jerzy Zych


Załącznik do Uchwały Nr V/28/2015
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 10 lutego 2015 r.

§ 1. Wykaz kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pęczniew:

Lp.

Kryteria dodatkowe, przyjęte na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Liczba punktów

1.

Dziecko w danym roku kalendarzowym kończy 4 lata

20

2.

Oboje rodzice dziecka (prawni opiekunowie) pracują, uczą się w trybie dziennym , prowadzą gospodarstwo rolne lub poza rolniczą działalność gospodarczą .

10

3.

Dziecko potrzebujące (deklarujące) wydłużonej opieki przedszkolnej ( 7 godzin i więcej)

6

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczało do placówki , do której składany jest wniosek

3

§ 2. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów dodatkowych, o których mowa w § 1:

1) oświadczenie rodzica;

2) oświadczenie rodziców dziecka o zatrudnieniu, pobieraniu nauki w trybie dziennym, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub poza rolniczej działalności gospodarczej;

3) deklaracja rodzica we wniosku;

4) oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do placówki , do której składany jest wniosek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »