| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16/IV/2015 Rady Gminy w Rogowie

z dnia 3 marca 2015r.

w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 6 pkt. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r., poz. 40;) art. 6 pkt. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz art. 9, art. 28 par. 4 oraz art. 47 par. 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012, poz. 749, poz. 1101; poz. 1342; poz. 1529; z 2013 r., poz. 35, poz. 985; 1027; poz. 1036; poz. 1145; poz. 1149; poz. 1289; z 2014 r., poz. 183; poz. 567; poz. 915; poz. 1171; poz. 1215; poz. 1328; poz. 1644) Rada Gminy w Rogowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach Gminy Rogów wyznacza się sołtysów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie w wysokości 7 % od kwot zainkasowanych i terminowo przekazanych na rachunek bankowy.

2. Wynagrodzenie płatne będzie w kasie Urzędu Gminy w Rogowie w ciągu 21 dni od rozliczenia się z zainkasowanych kwot.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§ 4. Traci moc uchwała nr 175/XXXI/2013 Rady Gminy Rogów z dnia 30 września 2013 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie


Paweł Goździński


Załącznik do Uchwały Nr 16/IV/2015
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 3 marca 2015 r.

Lp

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

1

Jasień

Kolasa Paweł

2

Józefów

Olczyk Bogdan

3

Kobylin

Kowalczyk Bogumiła

4

Kotulin

Świniarska Janina

5

Marianów Rogowski

Szczodrowski Piotr

6

Mroga Dolna

Sokół Dariusz

7

Olsza

Wójcik Marianna

8

Popień

Klimczak Halina

9

Przyłęk Duży

Płoszka Wojciech

10

Przyłęk Mały

Wojciechowska Małgorzata

11

Rogów

Skowrońska Elżbieta

12

Rogów Wieś

Wójciak Halina

13

Romanówek

Szusterowska Grażyna

14

Stefanów

Kaźmierczak Monika

15

Nowe Wągry

Janowska Krystyna

16

Wągry

Klimkiewicz Halina

17

Zacywilki

Szklarek Monika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »