| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/35/15 Rady Miejskiej w Tuszynie

z dnia 25 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia poboru podatków stanowiących dochody gminy Tuszyn, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości oraz podatków wymierzonych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych.

§ 2. 1. Na inkasentów na terenie wsi wyznacza się sołtysów sołectw wchodzących w skład gminy Tuszyn.

2. Imiennny wykaz sołtysów, będących inkasentami na terenie Gminy Tuszyn stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za wykonanie czynności inkasa w wysokości 470 netto kwartalnie plus 5 % prowizji od sumy zebranych należności.

2. Wypłata prowizji następować będzie po rozliczeniu kwot zebranych należności, w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu, w którym odbyło się inkaso należności.

3. Wypłata wynagrodzenia kwartalnego następuje w terminie do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału.

§ 4. Pobrany przez sołtysów podatek podlega obowiązkowi wpłaty do kasy Urzędu w dzień roboczy następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tuszyna.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia poboru podatków stanowiących dochody gminy Tuszyn, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso i uchwała Nr XXX/204/12 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany w załaczniku do uchwały Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia poboru podatków stanowiących dochody gminy Tuszyn, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz uchwała Nr XXXIX/284/13 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr VII/29/11 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia poboru podatków stanowiących dochody gminy Tuszyn, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej wTuszynie


Andrzej Małecki


Załącznik do Uchwały Nr VI/35/15
Rady Miejskiej w Tuszynie
z dnia 25 lutego 2015 r.

L.p.

Nazwisko i Imię

Sołectwo

1.

Oleksiewicz Bogdan

Bądzyń

2.

Fałek Jadwiga

Dylew

3.

Kamiński Jarosław

Garbów

4.

Krawiec Łukasz

Głuchów

5.

Kopocińska Anna

Górki Duże

6.

Kokosa Renata

Górki Małe

7.

Jach Andrzej

Jutroszew

8.

Kudra Izabela

Kruszów

9.

Banaszczyk Stanisław

Mąkoszyn

10.

Kosiada Antoni

Modlica

11.

Gramsz Rafał

Rydzynki

12.

Świerczyński Jacek

Syski

13.

Paturaj Władysław

Szczukwin

14.

Berezińska Aleksandra

Tuszynek Majoracki

15.

Libertowski Jan

Wodzinek

16.

Pacześ Krzysztof

Wodzin Majoracki

17.

Cander Paweł

Wodzin Prywatny

18.

Zasada Wiesław

Wola Kazubowa

19.

Janowska - Olasik Izabela

Zofiówka

20.

Walas Renata

Żeromin

Przewodniczący Rady Miejskiej wTuszynie


Andrzej Małecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »