| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/15 Rady Gminy Mniszków

z dnia 19 lutego 2015r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318 i z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz 1399 i poz.1593, i z 2015 r. poz. 122) Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Mniszków pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasenta pobierającego opłatę, o której mowa w §1, wyznacza się Urząd Gminy Mniszków.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/236/14 Rady Gminy Mniszków z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mniszków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mniszków


Waldemar Nojek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nasz Świat

Portal dla Polaków we Włoszech

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »