| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Ozorków

z dnia 20 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę nr VII/29/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122), Rada Gminy Ozorków uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/29/15 Rady Gminy Ozorków z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1.2. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 2 Ustala się stawkę opłaty za jednego mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9 zł miesięcznie.";;

2) § 1.3. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 3. Ustala się stawkę opłaty za jednego mieszkańca, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 18 zł miesięcznie."..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ozorków.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Szcześniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Company-logos.co

Katalog firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »