| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/IV/15 Rady Miejskiej w Pajęcznie

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 15, art. 19 pkt 1 litera a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849) Rada Miejska w Pajęcznie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Pajęczno w sposób poniższy:

1. Na Targowisku Miejskim zlokalizowanym przy ul. Targowej w Pajęcznie:

a) 5,00 zł przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki, kosza,

b) 15,00 zł za zajęcie jednego stanowiska o powierzchni 12 m2,

c) 20,00 zł przy sprzedaży bezpośrednio z samochodu ciężarowego lub przyczepy ciągnika rolniczego,

d) 10,00 zł przy sprzedaży zwierząt i płodów rolnych bezpośrednio z samochodu lub przyczepy,

e) 10,00 zł od samochodu ciężarowego za zajęcie powierzchni placu przez pojazd na miejscu prowadzenia handlu,

f) 5,00 zł od samochodu osobowego za zajęcie powierzchni placu przez pojazd na miejscu prowadzenia handlu.

2. W innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż na terenie Gminy i Miasta Pajęczno w wysokości 2,00 złotych za każdy 1m2 zajętej powierzchni.

§ 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 3. 1. Zarządza się powszechny pobór opłaty targowej w drodze inkasa od wszystkich osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży w miejscach o których mowa w §1 ściśle według stawek określonych w niniejszej uchwale.

2. Opłaty pobierane są codziennie w godzinach zapewniających pobór należności od wszystkich handlujących.

3. Poboru opłaty targowej w drodze inkasa dokonują inkasenci:

1)Pan Jan Błachowski;

2)Pan Tomasz Borowiecki;

3)Pan Stanisław Perczak;

4)Pan Marian Popiel;

5)Pan Mirosław Jagusiak;

6)Pan Grzegorz Gałkowski.

4. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest paragon fiskalny wydawany przez inkasenta po jego wydrukowaniu z kasy fiskalnej.

5. Inkasenci całość wpływów z pobranych opłat targowych zobowiązani są wpłacać do kasy Urzędu Gminy i Miasta w Pajęcznie w dniu pobrania opłaty, a w przypadku pobierania opłat w dni ustawowo wole od pracy, w następnym dniu roboczym do godz. 09:00 rano.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Pajęczno.

§ 5. Tracą moc:

1. Uchwała Nr 91/XIV/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 roku Nr 368, poz. 3896).

2. Uchwała Nr 104/XV/11 Rady Miejskiej w Pajęcznie z dnia 28 grudnia 2011r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2012 roku, poz. 155).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Wojciech Marchewka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »