| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 23 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i jego poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6 ust. 12 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr XII/85/2011 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i jego poboru wprowadza się następującą zmianę:

§ 2. ustęp 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wyznacza się sołtysów poszczególnych wsi sołeckich Gminy Wieruszów jako inkasentów podatku, o którym mowa w ust. 1, tj.:

1) dla obszaru sołectwa Chobanin - sołtysa wsi Chobanin - Pan Ryszard Nikodem zamieszkały w miejscowości Chobanin;

2) dla obszaru sołectwa Cieszęcin - sołtysa wsi Cieszęcin - Pan Henryk Gajda zamieszkały w miejscowości Cieszęcin;

3) dla obszaru sołectwa Jutrków - sołtysa wsi Jutrków - Pan Andrzej Wróbel zamieszkały w miejscowości Jutrków;

4) dla obszaru sołectwa Klatka - sołtysa wsi Klatka - Pani Iwona Pakuła zamieszkała w miejscowości Klatka;

5) dla obszaru sołectwa Kowalówka - sołtysa wsi Kowalówka - .Pan Wacław Żbikowski zamieszkały w miejscowości Kowalówka;

6) dla obszaru sołectwa Kuźnica Skakawska - sołtysa wsi Kuźnica Skakawska - Pan Alfred Głowacz zamieszkały w miejscowości Dobrydział;

7) dla obszaru sołectwa Lubczyna - sołtysa wsi Lubczyna - Pan Bogdan Moska zamieszkały w miejscowości Lubczyna;

8) dla obszaru sołectwa Mieleszynek - sołtysa wsi Mieleszynek - Pan Ryszard Figiel zamieszkały w miejscowości Mieleszynek;

9) dla obszaru sołectwa Mirków - sołtysa wsi Mirków - Pan Władysław Kokot zamieszkały w miejscowości Mirków;

10) dla obszaru sołectwa Pieczyska - sołtysa wsi Pieczyska - Pani Helena Ostrycharz zamieszkała w miejscowości Pieczyska;

11) dla obszaru sołectwa Polesie - sołtysa wsi Polesie - Pani Barbara Szuberska zamieszkała w miejscowości Sopel;

12) dla obszaru sołectwa Teklinów - sołtysa wsi Teklinów - Pan Henryk Ogorzelski zamieszkały w miejscowości Teklinów;

13) dla obszaru sołectwa Wyszanów - sołtysa wsi Wyszanów - Pani Prakseda Kupietz zamieszkała w miejscowości Wyszanów".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 3. 1 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie , poszczególnych wsi sołeckich Gminy Wieruszów oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady


Waldemar Kasprzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »