| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 23 lutego 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Wieruszowie Nr XLII/286/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadza się na stępującą zmianę:

- w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "na terenie sołectw Gminy Wieruszów poboru opłaty będą dokonywali sołtysi poszczególnych wsi sołeckich:

1) dla obszaru sołectwa Chobanin - sołtysa wsi Chobanin - Pan Ryszard Nikodem zamieszkały w miejscowości Chobanin;

2) dla obszaru sołectwa Cieszęcin - sołtysa wsi Cieszęcin - Pan Henryk Gajda zamieszkały w miejscowości Cieszęcin;

3) dla obszaru sołectwa Jutrków - sołtysa wsi Jutrków - Pan Andrzej Wróbel zamieszkały w miejscowości Jutrków;

4) dla obszaru sołectwa Klatka - sołtysa wsi Klatka - Pani Iwona Pakuła zamieszkała w miejscowości Klatka;

5) dla obszaru sołectwa Kowalówka - sołtysa wsi Kowalówka - Pan Wacław Żbikowski zamieszkały w miejscowości Kowalówka;

6) dla obszaru sołectwa Kuźnica Skakawska - sołtysa wsi Kuźnica Skakawska - Pan Alfred Głowacz zamieszkały w miejscowości Dobrydział;

7) dla obszaru sołectwa Lubczyna - sołtysa wsi Lubczyna - Pan Bogdan Moska zamieszkały w miejscowości Lubczyna;

8) dla obszaru sołectwa Mieleszynek - sołtysa wsi Mieleszynek - Pan Ryszard Figiel zamieszkały w miejscowości Mieleszynek;

9) dla obszaru sołectwa Mirków - sołtysa wsi Mirków - Pan Władysław Kokot zamieszkały w miejscowości Mirków;

10) dla obszaru sołectwa Pieczyska - sołtysa wsi Pieczyska - Pani Helena Ostrycharz zamieszkała w miejscowości Pieczyska;

11) dla obszaru sołectwa Polesie - sołtysa wsi Polesie - Pani Barbara Szuberska zamieszkała w miejscowości Sopel;

12) dla obszaru sołectwa Teklinów - sołtysa wsi Teklinów - Pan Henryk Ogorzelski zamieszkały w miejscowości Teklinów;

13) dla obszaru sołectwa Wyszanów - sołtysa wsi Wyszanów - Pani Prakseda Kupietz zamieszkała w miejscowości Wyszanów."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 3. 1 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, poszczególnych wsi sołeckich Gminy Wieruszów oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczacy Rady


Waldemar Kasprzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »