| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 oraz Dz.U. z 2014 r. poz. 40),oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych na obszarze sołectw Gminy Wieruszów w drodze inkasa.

2. Wyznacza się sołtysów poszczególnych wsi sołecki Gminy Wieruszów jako inkasentów podatków, o których mowa w ust. 1:

1) dla obszaru sołectwa Chobanin - sołtysa wsi Chobanin - Pan Ryszard Nikodem zamieszkały w miejscowości Chobanin;

2) dla obszaru sołectwa Cieszęcin - sołtysa wsi Cieszęcin - Pan Henryk Gajda zamieszkały w miejscowości Cieszęcin;

3) dla obszaru sołectwa Jutrków - sołtysa wsi Jutrków - Pan Andrzej Wróbel zamieszkały w miejscowości Jutrków;

4) dla obszaru sołectwa Klatka - sołtysa wsi Klatka - Pani Iwona Pakuła zamieszkała w miejscowości Klatka;

5) dla obszaru sołectwa Kowalówka - sołtysa wsi Kowalówka - Pan Wacław Żbikowski zamieszkały w miejscowości Kowalówka;

6) dla obszaru sołectwa Kuźnica Skakawska - sołtysa wsi Kuźnica Skakawska - Pan Alfred Głowacz zamieszkały w miejscowości Dobrydział;

7) dla obszaru sołectwa Lubczyna - sołtysa wsi Lubczyna - Pan Bogdan Moska zamieszkały w miejscowości Lubczyna;

8) dla obszaru sołectwa Mieleszynek - sołtysa wsi Mieleszynek - Pan Ryszard Figiel zamieszkały w miejscowości Mieleszynek;

9) dla obszaru sołectwa Mirków - sołtysa wsi Mirków - Pan Władysław Kokot zamieszkały w miejscowości Mirków;

10) dla obszaru sołectwa Pieczyska - sołtysa wsi Pieczyska - Pani Helena Ostrycharz zamieszkała w miejscowości Pieczyska;

11) dla obszaru sołectwa Polesie - sołtysa wsi Polesie - Pani Barbara Szuberska zamieszkała w miejscowości Sopel;

12) dla obszaru sołectwa Teklinów - sołtysa wsi Teklinów - Pan Henryk Ogorzelski zamieszkały w miejscowości Teklinów;

13) dla obszaru sołectwa Wyszanów - sołtysa wsi Wyszanów - Pani Prakseda Kupietz zamieszkała w miejscowości Wyszanów.''

§ 2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% sumy zainkasowanych kwot.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLII/285/2013 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wieruszowa.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wieruszowie, poszczególnych wsi sołeckich Gminy Wieruszów i w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego.

Przewodniczacy Rady


Waldemar Kasprzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »