| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/44/2015 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 1, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 9,20 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 1 osobę;

2) 16,10 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 2 osoby;

3) 23,00 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 3 - 5 osób;

4) 29,90 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 6 - 8 osób;

5) 36,80 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 9 i więcej osób.

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady te nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 17,60 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 1 osobę;

2) 30,80 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 2 osoby;

3) 44,00 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 3 - 5 osób;

4) 57,20 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 6 - 8 osób;

5) 70,40 zł od gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez 9 i więcej osób.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/235/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 7 marca 2013 r. roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 1916).

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduńska Wola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SOVA Accounting

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »