| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. art. 6j ust. 3b i 3c, art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2, 2a, i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. Określa się ryczałtową stawkę opłaty, o której mowa w § 1, w wysokości:

1) 115 zł/rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jeżeli powstające na niej odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 220 zł/rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, jeżeli powstające na niej odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych za pojemnik o pojemności:

Pojemność pojemnika na odpady komunalne [m3]

Stawka opłaty za pojemnik, gdy odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny [zł]

Stawka opłaty za pojemnik, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny [zł]

0,11 - 0,12

10

20

0,24-0,25

23

44

1,1

50

90

7

610

800

10

780

1000

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduńska Wola.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Sakiewa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »