| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Burmistrza Rzgowa; Prezydenta Miasta Pabianic

z dnia 24 lutego 2015r.

do Porozumienia nr 1/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad kierowania mieszkańców Gminy Rzgów do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Przewlekle Chorych Psychicznie i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Pabianicach, ul. Cicha 24

zawartego pomiędzy:

Miastem Pabianice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic - Pana Zbigniewa Dychto

a

Gminą Rzgów, reprezentowaną przez Burmistrza Rzgowa - Pana Jana Mielczarka,

zawarty pomiędzy:

Miastem Pabianice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pabianic - Pana Grzegorza Mackiewicza

a

Gminą Rzgów, reprezentowaną przez Burmistrza Rzgowa - Pana Konrada Kobusa.

Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 18 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 182 z póź. zm.), w związku z § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586) oraz uchwały Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Pabianic do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty i opieki społecznej z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak i jednostkami administracji rządowej oraz Uchwały Rady Miejskiej w Rzgowie Nr XIX/186/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zawierania porozumień z gminami, powiatami prowadzącymi środowiskowe domy samopomocy.

§ 1. Strony zgodnie ustalają, iż § 3 Porozumienia otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku braku możliwości dojazdu do ŚDS w Pabianicach, uczestnikom z terenu Gminy Rzgów Miasto Pabianice zapewnia transport od i do miejsca zamieszkania.

2. Miasto Pabianice wyraża zgodę na dowóz trzy razy w tygodniu jednego uczestnika z terenu Gminy Rzgów za zgodą i w terminach ustalonych między Kierownikiem ŚDS a uczestnikiem i opiekunem uczestnika pod warunkiem, że posiadane w budżecie ŚDS środki wystarczą na pokrycie kosztów transportu z terenu Gminy Rzgów.

3. Dowóz na warunkach, o których mowa w ust. 2 będzie realizowany przez Miasto Pabianice do czasu zabezpieczenia dowozu uczestnika do ŚDS przez Gminę Rzgów".

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rzgowa


Konrad Kobus

Prezydent Miasta Pabianic


Grzegorz Mackiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »